Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 9

Jeśli gleba nie zawiera odpowiedniej ilości potasu, fosforu i wapna nie należy również oczekiwać dodatnich rezultatów szczepienia; wreszcie szczepienie uda się wtedy jedynie jeśli użyta szczepionka zawiera bakterie odpowiednio dla danej rośliny motylkowej, dlatego też przy sprowadzaniu szczepionki należy w zamówieniu zaznaczyć, pod jaką roślinę motylkową ma ona być użytą.

Liczne doświadczenia ze szczepionkami wykonano w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Anglii. W doświadczeniach amerykańskich, sądząc ze sprawozdań, otrzymano 51% wyników dodatnich, w doświadczeniach, przeprowadzonych w Niemczech, a organizowanych przez prof. Hiltnera otrzymano około 70% wyników dodatnich.

Według zdania sprawozdawców wpływ szczepienia przejawiać się ma w zwiększenie się ilości suchej masy rośliny motylkowej, w podniesieniu się jej wartości odżywczej, wreszcie w dodatnim bardzo wpływie na urodzaj zbóż i okopowych, następujących po motylkowej roślinie na polu szczepionym; prócz lego szczepienie ma przyspieszać dojrzewanie rośliny, co również mieć może duże dla rolnika znaczenie.

One Response to “Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 9”
  1. Reklama says: