Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 6

Prócz metody zakażania nasion, istnieje jeszcze inna, mianowicie bezpośrednio zakażenie nitraginą ziemi. Według Hiltnera takie postępowanie udać się może jedynie na gruntach bogatych w próchnicę, dobrze wietrzonych. Romy dodaje, że zakażenie nitraginą ziemi będzie skuteczniejszym, jeśli odbywać się będzie nie równocześnie z siewem, lecz dopiero po wzejściu nasion, a więc po sformowaniu się włosków korzonkowych. Uwaga ta jest zupełnie zrozumiałą, wiemy bowiem z badań Prażmowskiego, że infekcja odbywa się właśnie za pośrednictwem tych włosków, im dłużej zaś przed ich wytworzeniem się bakterie, mające służyć do zakażenia, pozostawać będą w ziemi, tym większą będzie obawa, że mogą nie ostać się one przed złym wpływem tak chemicznych jak i biologicznych czynników nowego środowiska i albo zginą, albo utracą swą dzielność. Koszt tej szczepionki wynosi około 4 rb. Na mórg.

One Response to “Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 6”
  1. Reklama says: