Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 4

Prócz zmiany metody, Hiltner dokonał innego jeszcze ulepszenia w nitraginie: mianowicie przez odpowiednie postępowanie metodyczne przy hodowaniu bakterii korzonkowych udało mu się wzmóc azotobiorcze własności hodowanych przez się bakterii, czyli spotęgować ich działalność w porównaniu z bakteriami, występującymi normalnie w ziemi. Ta okoliczność umożliwia według Hiltnera stosowanie nitraginy w daleko szerszym zakresie, a więc nie tylko na gruntach ubogich w bakterie korzonkowe, jak na nowinach lub polach, na których roślina motylkowa, lub dany jej rodzaj, lub gatunek nie był jeszcze uprawiany, lecz nawet na gruntach, obfitujących w bakterie korzonkowe, szczepienie kultur o zwiększonej sile asymilacyjnej sowicie ma się opłacić.

Opiszę pokrótce główne zasady laboratoryjnego sporządzania czystych kultur bakterii korzonkowych. Oddzielone od dokładnie obmytych korzeni brodawki wrzuca się na bardzo krótki przeciąg czasu do alkoholu, następnie rozcina się je nożem wyjałowionym. Odrobinę zawartości brodawki za pomocą wyżarzonego drucika platynowego przeszczepia się na pożywkę agarową, zawierającą wyciąg z rośliny motylkowej.

One Response to “Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 4”
  1. Reklama says: