Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 3

Szczepienie odbywało się w sposób następujący: nitragmę, tj. płynną pożywkę z bakteriami korzonkowymi, zawartą w zamkniętych buteleczkach, rozcieńczano przed użyciem wodą o ciepłocie około 33 C., następnie zwilżano tym płynem nasiona i rozsiewano natychmiast, chroniąc przed wyschnięciem. Hiltner i Stormer stwierdzili jednak, że powyższa metoda szczepienia nie była racjonalną, w czasie bowiem pęcznienia, nasiona wydzielać mają pewne substancje, zabójczo działające na bakterie korzonkowe. Chcąc zatem osiągnąć dodatni rezultat szczepienia, należałoby uskuteczniać je po uprzednim spęcznieniu nasion, co byłoby zbyt kłopotliwym.

Hiltner przeto podjął myśl wyszukania odpowiedniego środka chemicznego, paraliżującego trujące własności owych substancji, wydzielanych przez nasiona w czasie pęcznienia. Takim właśnie środkiem ma być mleko: gdy mianowicie w celu rozcieńczenia nitraginy miast wody użyto mleka zbieranego, zakażenie nasion bez uprzedniego ich spęcznienia wydało rezultaty pożądane.

One Response to “Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 3”
  1. Reklama says: