Bakterie roślin motylkowych cz. 6

Badania nad sztucznym zakażaniem roślin motylowych „bakteriami korzonkowymi” dowiodły dalej, że poszczególne osobniki tych drobnoustrojów posiadają bardzo zmienną dzielność, to znaczy, że nie wszystkie odznaczają się dostateczną siłą do opanowania rośliny; z drugiej strony roślina w zależności od swego fizjologicznego stanu, od warunków rozwojowych posiadać może większą lub mniejszą odporność, tamującą lub ułatwiającą przenikanie „bakterii korzonkowych” do jej wnętrza; przy czym zauważono, że sole kwasu fosforowego, wapno, gips, sole potasowe wywołują stan fizjologiczny rośliny, ułatwiający zakażenie, a więc dodatnio wpływają na gromadzenie przez roślinę azotu.

Dowiedziono dalej, że przenikanie bakterii do korzeni roślin motylkowych, powstawanie brodawek, a co zatem idzie, i asymilacja azotu, ma miejsce przy innych sprzyjających warunkach wtedy tylko, gdy i roślina nie znajduje w ziemi dostatecznej ilości łatwo przyswajalnego pokarmu azotowego (saletry). W przeciwnym razie, roślina, przekładając azot azotanów nad azot dostarczany przez bakterie (jako trudnej . rozpuszczalny), broni się przed zbytecznymi dla niej w takich warunkach pasożytami.

One Response to “Bakterie roślin motylkowych cz. 6”
  1. Reklama says: