Bakterie roślin motylkowych cz. 4

Drażniąc komórki tkanki miękiszowej korzenia powodują ich szybki podział, wskutek czego, w miejscach zakażonych, tworzą się znane brodawki, zwane inaczej kłębkami, bakterie przy tym szybko się rozmnażają, wypełniając wnętrze brodawki. W miarę zużywania przez bakterie zapasów azotowych, zawarta w roślinie część „bakterii korzonkowych” ulega stopniowo pewnym transformacjom, przeobrażając się w rozgałęzione postacie tak zwane bakteroidy; one to czerpią azot z powietrza, przekształcając go w substancje białkowe swego ciała.

Te właśnie „bakteroidy” służą jednocześnie roślinie jako pokarmowy materiał azotowy. Dzięki pewnym enzymom, zawartym w soku roślinnym, ciało bakteroidów ulega rozpuszczeniu, azot w nieb zawarty zostaje przeistoczony w postać dla rośliny przyswajalną i w miarę potrzeby przez nią zużyty w celach odżywczych.

Jak zauważyłem część tylko bakterii korzonkowych przekształca się w „bakteroidy”, część natomiast z końcem okresu wegetacyjnego rośliny przedostaje się z brodawki do gleby. W glebie żyją one jako roztocze, lub powodują dalsze zakażenie roślin motylkowych.

One Response to “Bakterie roślin motylkowych cz. 4”
  1. Reklama says: