Bakterie jako organizmy cz. 7

Przez rozpęknięcie się błony bakteryjnej zarodnik wydostaje się na zewnątrz. Przez czas trwania nieprzyjaznych warunków pozostaje on w uśpieniu, budzi się wtedy dopiero, gdy warunki niekorzystne: temperatura, wilgotność i zasobność odżywcza środowiska zmienia się w kierunku dodatnim, łub też, gdy dzięki zewnętrznym czynnikom mechanicznym (wiatr np.) dostanie się na grunt odpowiedni. Wtedy zarodnik „kiełkuje”, błona, okrywająca go, delikatnieje, lub też pęka, zaródź, zawarta w niej, wytwarza błonę nową, a cały zarodnik przekształca się znów w zwykłą komórkę bakteryjną, która dalej mnoży się bądź za pomocą dzielenia, bądź też tworzenia nowych zarodników w zależności od warunków, w których się znajduje. Zważyć należy, że tworzenia się zarodników u ziarniaków dotąd nie stwierdzono.

Jak już zauważyłem, zdolność rozrodcza bakterii jest bardzo wielką, w ciągu 24 godzin powstać mogą tysiące i dziesiątki tysięcy nowych osobników,..lecz naturalnie wtedy tylko, gdy odpowiadają temu warunki środowiska, a przede wszystkim obfitość i jakość pokarmu.

Jakiegoż to pokarmu wymagają bakterie?

Przede wszystkim powinien on zawierać wszystkie to pierwiastki, te materie z jakich składa się ciało bakterii.

One Response to “Bakterie jako organizmy cz. 7”
  1. Reklama says: