Bakterie jako organizmy cz. 6

Nie zawsze powstałe z podziału komórki bakteryjne trzymają się oddzielnie; często przyczepia się jedna do drugiej, tworząc pary, jak np. niektóre z ziarniaków, nazywamy je wtedy dwójniakami lub diplokokkami; często znów powstają całe łańcuchy jak np. u laseczek karbunkułu; gdy w łańcuchy takie łączą się ziarniaki, mówimy wtedy o paciorkowcach, czyli stroptokokach; jeśli ziarniaki łączą się w grupy nieregularne, nazywamy jo wtedy gronkowcami. Często bakterie tworzą dość trwało śluzowe połączenia o postaci kożuszka, masy takie zowiemy zooglcą (zooglea).

Drugim typem mnożenia się bakterii jest tworzenie t. z. zarodników; biorąc rzecz ściśle nie jest to właściwe rozmnażanie, lecz jedynie tworzenie specjalnych postaci rozwojowych, mogących podtrzymać istnienie gatunku przez czas trwania niepomyślnych dla bakterii warunków zewnętrznych. Odbywa się to w sposób następujący: pewna część zarodzi wewnątrz komórki wyodrębnia się od reszty i tworzy rodzaj ziarnka o postaci kulistej lub wydłużonej; ziarnko to silnie załamuje światło i jest powleczone specjalną błoną, bardziej odporną na szkodliwe zewnętrzne czynniki, niż zwykła błonka bakteryjnej komórki, a od pozostałej plazmy oddzielone jest cienką warstewką wodnistego płynu, dlatego też łatwo go odróżnić pod mikroskopem.

One Response to “Bakterie jako organizmy cz. 6”
  1. Reklama says: