Bakterie jako organizmy cz. 16

Wręcz przeciwnym symbiozie jest antagonizm między poszczególnymi odmianami bakterii. Antagonizm polega na tein, że pewno odmiany wywierają ujemny wpływ na życie odmian innych, stwarzając przez swe życiowe procesy takie warunki w danym środowisku, których jedna z wrogich sobie odmian znieść nie może, lub też, przez które skrępowaną jest w swych przejawach życiowych. Znanym jest np. w terapii chorób zakaźnych fakt, że pewne chorobotwórcze bakterii uczynić można nieszkodliwymi przez zaszczepienie odmiany antagonistycznej.

Walka o byt, o istnienie, tak powszechna w święcie organicznym, odbywa się, jak widzimy, i wśród nieskończenie małych jego przedstawicieli, jakimi są bakterie, a ze stanowiska praktycznego jest ona nader ważną, gdyż zwycięstwo tej lub innej grupy bakterii w danym środowisku, jak przekonamy się później, może stanowić o korzyściach lub stratach, jakie dla nas z tej walki wypłynąć mogą; dlatego też poznanie warunków życia poszczególnych grup bakterii w celu umiejętnej ochrony pożytecznych, lub też zniszczenia szkodliwych odmian, jest rzeczą pierwszorzędnej wagi.

One Response to “Bakterie jako organizmy cz. 16”
  1. Reklama says: