Bakterie jako organizmy cz. 15

Ze względu na sposób zachowania się jednych odmian bakterii względem drugich, podzielić je można na dwie grupy: odmiany współżyjące (symbioza) i współwalczące (antagonizm).

Pierwsze wzajemnie sobie pomagają, a sojusz ten bywa czasem tak niezbędnym, że często pewne odmiany bakterii w danym środowisku egzystować; mogą jedynie w obecności innej odmiany, z pierwszą sprzymierzonej, tak np. życie beztlenowców bezwzględnych t. j. bakteryj, mogących żyć jedynie bez dostępu powietrza, możliwe jest w środowisku pozbawionym tego warunku jedynie przy jednoczesnej obecności w tymże środowisku tlenowców, które pochłaniają szkodliwy dla pierwszych tlen wolny i w ten sposób stwarzają możliwe dla rozwoju beztlenowców warunki.

Niektóre bakterie, żyjąc w odosobnieniu, odznaczają się słabą siłę życiową, wzmagającą się dopiero z chwilą, gdy na pomoc im przybędzie inna odpowiednia odmiana; tak np. dowiedziono, że niektóre z bakterie ziemnych w razie zaszczepienia ich zwierzęciu, same nie są zdolne wywołać jakichś chorobliwych objawów, gdy natomiast w pewnej kombinacji z innymi, również żyjącymi w ziemi odmianami, stają się przyczyną choroby. Zjawisko tak ważnej w rolnictwie również wymaga wspólnego działania kilku różnych odmian bakterii.

One Response to “Bakterie jako organizmy cz. 15”
  1. Reklama says: