Bakterie jako organizmy cz. 13

Co się tyczy wpływu wilgoci na rozwój bakterii, to zrozumiałym jest to już choćby z lego względu, że woda jest niezbędnym składnikiem ciała bakterii. Wytrzymałość jednak bakterii na nieodpowiedni stopień wilgotności środowiska, w jakiem żyją. jest bardzo różną dla odmian poszczególnych: gdy jedne nawet nie tworząc zarodników, zdolne są bardzo długo, bo nieraz całe miesiące żyć na pożywce wyschniętej jak np. niektóre z ziarniaków; inne znów w tych warunkach giną w przeciągu dnia jednego lub nawet paru godzin, do tych należą np. przecinki cholery tym też się tłumaczy niemożliwość zawleczenia tej choroby za pomocą książek, listów lub rzeczy, pochodzących z miejsc przez epidemię nawiedzonych.

Światło dla większości bakterii (wyjątek stanowią bakterie chromogeniczne) jest szkodliwym, utrudnia bowiem ich działalność życiową, a dłuższe jego działanie nawet wprost zabójczo na nie oddziaływa. Co się tyczy wpływu elektryczności, to sprowadza się on do  wpływu tych zmian chemicznych i termicznych, jakie pod działaniem prądu elektrycznego zachodzą w środowisku przez bakterie zamieszkałem.

One Response to “Bakterie jako organizmy cz. 13”
  1. Reklama says: