Bakterie jako organizmy cz. 11

Z kolei rozpatrzeć należy zależność rozwoju bakterii od temperatury, a zależność ta jest niezmiernej doniosłości. Ogólnie biorąc granico krańcowe pod tym względom są bardzo szerokie, wahają się bowiem pomiędzy 0 a 70 stopni C. Każda odmiana bakterii posiada trzy tzw. kardynalne punkty temperatury: „minimum”, tj. pewną najniższą temperaturę, przy której rozwój jest jeszcze możliwym; następnie „optimum”, tj. wysokość temperatury najbardziej sprzyjającą, wreszcie „maximum” tj. najwyższą temperaturę, poza którą życie danej odmiany nie jest możliwe. Jako ogólną zasadę przyjęto, że odmiany saprofityczne, a więc żyjące na obumarłych szczątkach zwierzęcych lub roślinnych, przenoszą temperaturę niższą, której „optimum” waha się około 20 stopni C.; natomiast większość form pasożytniczych, a więc chorobotwórczych wymaga temperatury wyższej, „optimum” której leży około 37 stopni C. tj. temperatury ciała ciepłokrwistych.

internetowy sklep z kosmetykami

Reguła powyższa nie jest oczywiście bez wyjątków, do których zaliczyć na przykład wypada fakt, że w wierzchnich warstwach ziemi znajduje się dużo odmian gnilnych, które przy 60 stopniach, a nawet przy 70 stopniach rozwijają się znakomicie, są to tzw. bakterie termofilowe, z drugiej znów strony wiele bakterii żyć może w nader niskiej temperaturze, jak wnosić można z badań uczonych, którzy stwierdzili obecność bakterii w śniegu, a nawet w lodzie.

internetowy sklep z kosmetykami