Bakterie jako organizmy cz. 10

Źródłem siarki oraz wodoru jest dla bakterii materia organiczna, na której żyją.

Z kolei zapoznać się należy ze źródłami materii mineralnych, wchodzących w skład ciała bakterii. Należą tutaj: chlor, fosfor, sód, potas, magnez i wiele innych, wszystkie te pierwiastki czerpią komórki bakteryjne z łatwo rozpuszczalnych soli tych pierwiastków, a ilość zapotrzebowania każdego z nich różną jest bardzo dla grup poszczególnych.

Nie sam tylko pokarm warunkuje normalny rozwój bakterii i inne zewnętrzne czynniki nie małe tu mają znaczenie, a przede wszystkim duży wpływ ma charakter środowiska, w jakiem znajdują się bakterie.

Niezmierna większość bakterii dla prawidłowego swego rozwoju wymaga środowiska alkalicznego lub też obojętnego: z chwilą gdy stanie się ono kwaśnym, dzięki jakimś zmianom chemicznym, odbywającym się w danej pożywce, już to samodzielnie, już to pod wpływem procesów życiowych samych bakterii podlegają one stopniowemu zatruciu, a wreszcie giną. Lecz i stopień alkaliczności również ma swoje granice i dla poszczególnych odmian bakterii bywa bardzo różnym. Trująco działają na bakterie pewne związki chemiczne, znajdujące się choćby w minimalnych ilościach jak naprz. sublimat, karbol, są to tak zwane „antyseptyki”, na użyciu których opiera się tak zwana „dezynfekcja”.

One Response to “Bakterie jako organizmy cz. 10”
  1. Reklama says: